Fokus på livsmedelsinnovation i Almedalen

Denna veckan pågår Almedalsveckan på Gotland för fullt. Livsmedel, framtid och innovation är såklart en aktuell fråga under veckan i och med arbetet med en nationell och skånsk livsmedelsstrategi, samt EU's storsatsning på livsmedelsinnovation i den kommande foodKIC:en!

– Vi borde ha som mål att Sverige ska bli världsbäst inom mat, sade en bestämd Lotta Törner, under det seminarium som Livsmedelsakademin arrangerade tillsammans med Region Skåne under under måndagsförmiddagen i Almedalsveckan.

Lottas Törner efterfrågade tydliga och spetsiga målbilder i de livsmedelsstrategier som nu arbetas fram och hon fick medhåll från övriga seminariedeltagare, -åhörare och även i sociala medie.

Seminariet fokuserade på livsmedelsinnovation och inleddes med att statssekreterare Elisabeth Bakteman redogjorde för regeringens pågående arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi.

– Vi hoppas att livsmedelsstrategin ska bli något av en gamechanger för svensk livsmedelsindustri och livsmedelsproduktion, sade Elisabeth Bakteman.

Strategin är dock inte färdig ännu och regeringens ambition är att ha den färdig och brett förankrad under hösten. I de efterföljande diskussionerna deltog först Livsmedelsakademins vd Lotta Törner tillsammans med Josefine Strömberg, vd Qvicket och Kristina Lindahl von Sydow, vice VD Livsmedelsföretagen. Därefter följde en politikerdebatt med Monica Haider (s), Kristina Yngwe (c), Märta Stenevi (mp), Pontus Lindberg (m) och Anders Månsson (s).

Enigheten bland deltagarna var stor och postivt var bland annat att det rådde enighet över blockgränserna om att Sverige bör satsa på att Lund och Köpenhamn ska få en ledande roll i den kommande food KIC:en. Samtliga deltagare enades även om att forsknings- och innovationsområdet är eftersatt inom livsmedelsnäringen och att det behövs fler satsningar här!

– Vi måste fokusera på våra fördelar här i Sverige och det är kunskap, forskning och innovation, fastslog Märta Stenevi.

Det stora behovet av innovations- och utvecklingssatsningar inom livsmedelsnäringen var ett återkommande tema även på andra livsmedelsrelaterade seminarier under Almedalsveckan. Vi står inför många och stora globala utmaningarna  framöver, så som hållbarhets- och hälsoproblematik, och här finns en potential för livsmedels-Sverige att ta lead och just satsa på att bli världsbäst i dessa frågor. Vi ser därmed fram emot kommande stora innovationssatsningar på området!

Se hela seminariet i efterhand här.