Fantastiska möjligheter för entreprenörer som vill arbeta med nya lösningar kring mat för äldre!

Med 3,5 miljoner i innovationscheckar och ett konsortium med nio olika länder bakom sig, har Livsmedelsakademin lead i ett stort EU-projekt som ska ge bättre mat för de äldre. Under tre år ska vi utveckla nya livsmedel, men också produkter och tjänster för en åldrande befolkning i Europa.

Livsmedelsakademin söker entreprenörer som vill arbeta med nya lösningar kring mat för äldre

Ökningen av antalet personer över 60 år i Europa kommer att fortsätta fram till år 2030, i och med att de stora barnkullarna födda på 1940-talet blir ”yngre äldre”. Fler och fler når också en allt högre ålder och det kommer att ställa stora krav på sjukvården, men också på att snabbt hitta nya och innovativa lösningar kring mat, måltid och nutrition.

Bland de riktigt gamla är undernäring ett större problem än övervikt, vilket har uppmärksammats mycket i media på sista tiden. Många äldre upplever också en starkt försämrad social situation med ensamhet och begränsade möjligheter på grund av fysiska eller ekonomiska handikapp.

Här kan bättre och godare måltidsvanor bli ett stort framsteg för individen, både hälsomässigt och psykiskt.

Måltiden är för många dagens största upplevelse, det naturliga avbrottet i en delvis rutinartad tillvaro och här man kan delta aktivt även med stora fysiska eller psykiska begränsningar.

3,5 miljoner till innovatörer i Sverige

Projektet, som går under namnet IncluSilver, omsätter 40 miljoner kronor och är finansierat av EU:s Horizon 2020 program.

Det är ett stort samarbete där sju olika kluster och två universitet och över 800 små och medelstora företag medverkar och efter hand är det tänkt att vi ska bli ännu fler partners.

IncluSilver och Livsmedelsakademin söker nu samarbete med duktiga spännande entreprenörer och företag i hela Sverige och sammanlagt handlar det om innovationscheckar för 30 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kommer att delas ut av Livsmedelsakademin.

Uppgiften:

Vi tar emot ansökningar som tar sig an uppgiften att:

Utveckla produkter eller tjänster som bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande, psykiskt och/eller näringsmässigt för de äldre.

Så här söker du/ni:

Sänd en ansökan på engelska som förklarar vilken utmaning produkten eller tjänsten skall hantera. Förklara hur lösningen kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande för äldre personer. Tänk gärna globalt. Beskriv projektet och motivera de kostnader som det medför. Gör en skarp tidsplan.

Ansökan skickas till Rolf Bjerndell, rolf.bjerndell@livsmedelsakademin.se .

Ersättning kan utgå för följande:

  • Produkt- och tjänsteutveckling eller uppskalning av produktion eller utvidgning av marknad
  • Kontakt- och inspirationsmöten
  • Demonstrationsprojekt
  • Transferering av teknologi från en bransch till en annan.
  • Strategisk analys
  • IP, patent och varumärkesskydd

När söker du

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.

Vem kan söka?

Entreprenörer, mindre och medelstora företag samt offentliga och ideella organisationer.

Livsmedelsakademin kan bidra med:

  • Innovationscheckar
  • Rådgivning
  • Partnersökning
  • Match making med större företag

 

För mer information se INCluSilvers hemsida eller  kontakta Livsmedelsakademins Entreprenörsråd på rolf.bjerndell@livsmedelsakademin.se

 

Horizon2020_x