Examen för Framtidens ledare

Under nästan ett års tid har 14 utvalda talanger från 10 olika bolag gått vårt ledarutvecklingsprogram Framtidens Ledare, och den 25 oktober var deras examensdag, och genomfördes på Pågen i Malmö.

 – Det är otroligt att höra vilken resa de alla gjort, jag är djupt imponerad. Vi satt trollbundna i flera timmar. Och jag är stolt över att Livsmedelsakademin får vara med och driva ett program som verkligen får människor att växa, mycket tack vare vår samarbetspartner Minna Westerlund från Generact AB som är programansvarig och genomförare. Hon borgar för kvalitet och kompetens, och har gedigen erfarenhet av att driva olika utvecklingsprocesser. Vår plattform i Livsmedelsakademin har alltid varit en slags plantskola, och det vill vi fortsätta att vara, säger Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

Under utbildningen har deltagarna utvecklats inom områden som mod & självtillit, effektiv kommunikation, bygga personligt varumärke, strategi, taktik & förändringsarbete, att sätta och nå mål, personligt ledarskap och att engagera, coacha och påverka andra.

En av årets Framtidens ledare var Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus.

 • – Att vi tillsammans i gruppen av branschkollegor skapade ett forum där det råder konkurrensneutralitet gjorde att vi kunde mötas i relevanta frågeställningar som man kanske tidigare har känt sig ensam i, vilket var värdefullt för min utveckling, säger Maria Svantemark.
  • – Jag är stolt över de resultat som har uppnåtts, dels för varje person, dels i respektive bolag, eftersom varje deltagare har klivit fram, påverkat och medvetet skapat nya förmågor och vanor som ger effekt i deras vardag. Det är också spännande att varje person får göra en helt egen ”utvecklingsresa” samtidigt som man färdas framåt i grupp; det säkrar att utvecklingen blir relevant och personlig. Jag vill ge en eloge till deltagarna; de har varit modiga, öppna, personliga och genuint stöttande gentemot varandra, samtidigt som de har utmanat och gett varandra nya perspektiv, säger Minna Westerlund, Generact AB.

  Framtidens ledare är upplagt i gemensamma utvecklingsträffar utspridda över året, i kombination med att alla arbetar utifrån sina personliga utvecklingsplaner och får individuell coaching och sparring utifrån vad som är viktigt för just dem. Denna dynamik blir väldigt kraftfull!

  Framtidens ledare är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram som syftar till att stötta och utveckla unga nyblivna ledare eller personer med potential att snart gå in i en ledarroll och därigenom förse de deltagande företagen med drivna ledare.

  Nästa program kommer att starta till hösten 2019.

  För mer info, kontakta minna(a)generact.com (www.generact.com) eller lotta.torner(a)livsmedelsakademin.se