EU satsar på mat för äldre tillsammans med Livsmedelsakademin

Med 3,5 miljoner i innovationscheckar och ett konsortium med nio olika länder bakom sig, tar Livsmedelsakademin lead i ett stort EU-projekt som ska ge bättre mat för de äldre. Under tre år ska vi utveckla nya livsmedel, men också produkter och tjänster för en åldrande befolkning i Europa.

Ökningen av antalet personer över 60 år i Europa kommer att fortsätta fram till år 2030, i och med att de stora barnkullarna födda på 1940-talet blir ”yngre äldre”.

Fler och fler når också en allt högre ålder och det kommer att ställa stora krav på sjukvården, men också på att snabbt hitta nya och innovativa lösningar kring mat, måltid och nutrition.

– Bland de riktigt gamla är undernäring ett större problem än övervikt, fortsätter Lotta Törner, men också att man upplever en starkt försämrad social situation med ensamhet och begränsade möjligheter på grund av fysiska eller ekonomiska handikapp.

Här kan bättre och godare måltidsvanor bli ett stort framsteg för individen, både hälsomässigt och psykiskt.

– Måltiden är för många dagens största upplevelse, det naturliga avbrottet i en delvis rutinartad tillvaro och här man kan delta aktivt även med stora fysiska eller psykiska begränsningar, fortsätter Lotta Törner.

30 miljoner till innovation

Totalt omsätter projektet, som går under namnet IncluSilver, 40 miljoner kronor och är finansierat av EU:s Horizon 2020 program.

– Detta är ett stort samarbete där sju olika kluster och två universitet och 860 små och medelstora företag medverkar och efter hand är det tänkt att vi ska bli ännu fler partners, säger Magnus Lagnevik på Livsmedelsakademin, som är projektkoordinator.

Vi kommer att samarbeta med spännande entreprenörer över hela Europa och sammanlagt handlar det om innovationscheckar för 30 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kommer att delas ut av Livsmedelsakademin, säger Magnus Lagnevik

Bland Livsmedelsakademins partners ingår 150 olika företag och organisationer.

– Vårt stora nätverk gör att entreprenörerna snabbt kommer att kunna nå samarbete med större aktörer, fortsätter Magnus och vi tror detta blir en väldigt bra möjlighet.

IncluSilver kommer att starta från den äldres behov och omfattar sju vetenskapliga områden: functional food och nutrition, e-hälsa, kopplingen diet och fysisk aktivitet, koppling mellan diet och livsmedelsproduktion, information och social nätverkande, logistik och förpackning samt policy och hälsovårdssystem.

Trendspana på äldre

Livsmedelsakademins ska, förutom att agera koordinator, utveckla en virtuell miljö för samverkan i hela Europa och genomföra framtidsspaningar kring de äldre och sjukas situation.

Redan nu märker man ett stort intresse från Europa och förfrågningar kommer varje vecka om att delta.

– Vi ska skapa ett samarbetsklimat mellan alla aktörer och motivera näringsliv och offentlig sektor att delta och ta nya initiativ tillsammans, säger Lotta Törner. För Livsmedelsakademin innebär detta också att vi får genomslag inom den offentliga måltiden, ett område som vi har arbetat med länge och som är strategiskt viktigt för oss. Det är en uppgift som vi brinner för.

Kontakt

För mer information kontakta Livsmedelsakademin: Lotta Törner, Vd, 0705 80 59 09 lotta.torner@livsmedelsakademin.se eller Magnus Lagnevik, projektledare IncluSilver, 0702 07 43 59, magnus.lagnevik@livsmedelsakademin.se

Om Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.se