Diplomering efter ett intensivt år inom Open Innovation Training Programme

Inblick och ny kunskap, individuell utveckling och vänner för livet. Så sammanfattar Afrodite Dastory Livsmedelsakademins Open Innovation Training Programme. Nu har hon som en av åtta deltagare diplomerats efter tolv lärorika och intensiva månader.

Livsmedelsakademins Open Innovation Training Programme är ett unikt och gränsöverskridande program som riktar sig till unga potentiella nyckelpersoner inom livsmedelsbranschen. Deltagarna kännetecknas av mod, idérikedom samt förändringsvilja och har potential att axla framtida nyckelroller. Programmets tre delar – Open Innovation, Branschförståelse och gränslöst nätverksbyggande och Foodlab omfattar totalt 25 arbetsdagar utspridda över ett år.

– Trendspaningsresan till London är en resa som jag sent kommer att glömma. Att under flera dagar få möjlighet att gå välplanerade rutter i London är något jag sent ska glömma. Det är otroligt givande att identifiera och samla på sig intressanta trender, berättar Afrodite Dastory, Marketing Trainee inom Cloetta.

Inblick i livsmedelsnäringens utmaningar

Genom erfarenhet från olika avdelningar och funktioner har Afrodite Dastory fått inblick i allt från affärsutveckling och arbete kring nya kanaler, till kampanjarbete och varumärkesutveckling. Och att satsa på att delta i Livsmedelsakademins Open Innovation Training Programme var en chans hon inte ville missa.

– Programmet har varit över förväntan. Vi har verkligen fått en bred inblick i livsmedelsnäringens olika utmaningar och möjligheter på ett sätt vi inte kunnat få enbart utifrån våra egna företag.

Och just utbytet innovationstraineerna emellan är något även Håkan Christensson, vice VD Culinar, ett av deltagande företag, värdesätter.

– Att öppna upp för unga välutbildade människor med samma målsättning och från hela kedjan från råvara till ingrediens till industri till handel att träffas för att jobba, diskutera och lära av varandra är positivt.

Samarbete som leder till starkare konkurrenskraft

Håkan Christensson har handlett Daniel Hillström och menar att ett starkare samarbete mellan företag inom hela värdekedjan kommer leda till en starkare konkurrenskraft.

– Hos Culinar har Daniel tillfört insikter och olika angreppssätt för strategiarbete och sätt att jobba med trendspaning. Det blir ett komplement till det vi gör och ett nytänkande för att förbättra våra processer.

Branschens behov av innovation

Open Innovation Training Programme är en vidareutveckling av Livsmedelsakademins traineeprogram och har i år haft ett stort fokus på livsmedelssektorns behov av förnyelse och innovation.

– Idéer dyker upp på många ställen, tiden är en nyckelfaktor för att lyckas med innovationer och många enskilda företag brottas med samma utmaningar. Att samarbeta är nödvändigt och denna typ av program främjar detta, säger Håkan Christensson.

För Afrodite Dastory har utbytet med Livsmedelsakademin gett mer än hon hoppats på.

– Programmet har gett mig många värdefulla verktyg och case att tillämpa. Det har verkligen varit en ögonöppnare för den spännande bransch vi faktiskt jobbar i. Jag har fått vänner och kunskap för livet, och det finns en otrolig styrka i att träffa så olika människor med olika bakgrunder som brinner för samma bransch.

Mer om Open Innovation Training Programme »