Digitaliseringscheckar för skånska småföretag

Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten. Pengarna kan sökas av företag med 2 till 49 anställda för satsningar utomlands eller till digitalisering av verksamheten.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små och medelstora företag i Skåne genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden. Det är viktigt att ha en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Läs mer och ladda ner ansökan på Business Region Skånes sida. Sista ansökningsdag är 11 april.

Frågor?
Kontakta näringslivsutvecklare Jonas Bergholm +46 40-675 34 02 eller +46 706-31 47 80