”Det är fantastiskt kul att arbeta med något som jag varit med och tagit fram från grunden”

Den första september i år tillträdde Martina Oxling som ansvarig för Livsmedelsakademins Jobb & Karriär – ett verksamhetsområde som hon själv varit med och utvecklat.

– När jag skrev min examensuppsats i ekonomi 2011 arbetade min handledare för Livsmedelsakademin och drog in mig i ett av projekten. Det var väldigt lärorikt och jag fick mersmak. Som en av få nyutexaminerade personer inom organisationen kände jag att det måste vara fler unga som ville testa på det här – att få träffa mängder av branscherfarna personer, lära sig tänka kreativt och ta del av ett nätverk. Vårt innovationstraineeprogram är sprunget ur den idén.

Martina fick själv agera testpilot för programmet, som erbjuder Livsmedelsakademins partnerföretag nytänkande, driftiga och modiga traineer med uppgift är att ta sig an utmaningar inom företagen och på så sätt främja innovation. Hon har också deltagit i utbildningsprogrammet Framtidens Ledare i Livsmedelsakademins regi. Fördelarna med att själv ha deltagit i programmen är många menar Martina.

– Det gör att jag kan utveckla programmen utifrån egna erfarenheter. Och jag vet att jag kan stå för det vi erbjuder. Det är fantastiskt kul att arbeta med något man varit med och tagit fram från grunden.

Som verksamhetsansvarig är det Martinas uppgift att arbeta för att göra livsmedelsbranschen mer attraktiv för unga, välutbildade personer och sammanföra dem med de partnerföretag som är kopplade till Livsmedelsakademin.

Vi vill satsa på personer som vågar vara med och driva förändringsprocesser – nyckelpersoner som kan leda livsmedelsbranschen in i framtiden.

En av mina viktigaste uppgifter är att vårda relationerna med företagen så att vi kan se till deras behov och hitta personer som kan hjälpa dem vidare i utvecklingen. Det måste finnas ett starkt förtroende för det vi gör för att företagen ska välja att samarbeta med oss när de ska kompetensutveckla sina medarbetare. Samtidigt är det viktigt att få med oväntade bitar – att lägga in lite mer vassa, tillspetsade inslag som utmanar.

Vad kan man göra för att stimulera innovation och motivera utveckling i branschen?

Jag tror på att folk ska träffas – både inom samma bransch och på ett branschöverskridande plan. Vår verksamhet erbjuder en unik miljö där deltagarna får ta del av ett nätverk med otroligt bred kompetens. Mötena inom detta nätverk uppmuntrar till att tänka utanför boxen. Det ger träning i att driva förändringsarbete och skapar ett mod att våga göra det.

Att dela med sig och våga be om hjälp är för övrigt Martinas hetaste tips till alla som deltar eller har deltagit i något av Livsmedelsakademins program.

– Få innovativa idéer uppkommer vid enskilda individers skrivbord. Därför behöver man ut och prata med andra – få nya influenser och ingångar. Våra nätverk är det viktigaste vi har!

Fotnot: Tidigare verksamhetsansvarig för Jobb & Karriär, Jan Brattström, kommer numera att vara HR-ansvarig och har fortsatt hand om HR-nätverket och HR innovation team.