De vill ta reda på hur man får konsumenter att engagera sig i innovationsprocessen

Hur ska innovationsplattformen OpenUp utvecklas för att uppmuntra och stimulera konsumenter till att delta? Det är frågan för de två studenter som i vår gör sitt examensarbete på Livsmedelsakademin.

OpenUp är inte bara en digital mötesplats för personer som arbetar inom livsmedels- och förpackningsbranscherna, utan den är också öppen för konsumenter för att stimulera samskapande, så kallad co-creation.

– Vi kommer att studera vad det är som driver och motiverar konsumenter till att delta på den här typen av plattformar för öppen innovation, säger Caroline Dimberg.

Under våren 2015 kommer hon och Caroline Brandt att göra sitt examensarbete på Livsmedelsakademin. De studerar båda industriell ekonomi, med specialisering inom affär och innovation, på Lunds Tekniska Högskola.

– Vi kommer också att titta på vilken typ av personer det är som involverar sig. Olika typer av användare triggas av olika typer av incitament, säger Caroline Brandt.

Målet är att examensarbetet ska inspirera till en framtida strategi för vidareutveckling av OpenUp.

– För oss är det viktigt att vårt examensarbete inte bara blir en teoretisk avhandling. Vi vill göra något som kommer till användning. Men inte bara för Livsmedelsakademin, utan vi vill också visa livsmedelsföretag vilka vinningar de kan göra genom att involvera konsumenter i sina innovationsprocesser.

Vilken är den största utmaningen med öppen innovation?

– Att företag är rädda för att vara öppna. De allra flesta är vana vid att man ska hålla hårt i sina immateriella tillgångar. I stort sett alla affärsmodeller är uppbyggda på hemligt kunnande, vilket gör att många företag är tveksamma till att våga kasta sig ut och ta del av de vinningar som finns med att vara mer öppen, säger Caroline Dimberg.

– Fler måste inse att all kunskap inte finns inom företaget, utan att det finns en god chans att andra också har bra idéer. Jag tror att många är intresserade av att få tillgång till kunskap som finns utanför det egna företagets väggar, men att de inte är lika villiga att öppna upp på andra hållet, säger Caroline Brandt.

Om OpenUp:

OpenUp är en webbaserad plattform som personer kan använda för att tillsammans lösa utmaningar och diskutera idéer som rör livsmedel och förpackningar. Plattformen är resultatet av ett samarbete mellan Livsmedelsakademin och förpackningsklustret Packbridge, och används idag av drygt 750 problemlösare från hela världen. Läs mer på letsopenup.se.