De ska utmana livsmedelsföretagens tankesätt

Nya ögon på verksamheten. Mod att röra runt och tänka tvärtom. Sedan 2013 erbjuder Livsmedelsakademin sina partnerföretag traineer som söker lösningar på befintliga problem och främjar innovation. Nu är det Ida Backström och Christian Åsheims tur att ta sig an dessa utmaningar.

Livsmedelsbranschen förändras. Konsumenterna blir alltmer medvetna och trendkänsliga. Kostnaderna ska hållas nere samtidigt som kvaliteten och innovationsarbetet inte får åsidosättas. Och framförallt – potentialen hos etablerade och nya livsmedelsföretag ska tillvaratas i en kulinarisk region som växer och utvecklas.

– Livsmedel är något som påverkar alla människor. Trycket på att få fram nya innovationer är högt. Jag tackade ja till jobbet som innovationstrainee på Livsmedelsakademin för att det kändes så relevant och obegränsat, säger Christan Åsheim och får medhåll från Ida Backström.

– Precis! Jag ser fram emot att få jobba två steg före hela tiden. I min tidigare tjänst på LRF samarbetade jag mycket med politiker och myndigheter. De utdragna processerna innebar snarare att man låg två steg efter.

Både Ida och Christian kom i kontakt med Livsmedelsakademin 2011. Ida genom sitt engagemang i studentnätverket och Christan som stipendiat för lanseringen av en ny produkt. Båda två visade prov på sin förmåga att tänka nytt och i våras blev de handplockade till uppdraget som innovationstraineer.

– Jag har jobbat med nystartade bolag och att bygga upp verksamheter från grunden. Nu vill jag implementera det entreprenörstänk som finns där, hos de större, etablerade företagen. Att vara entreprenör handlar om att hela tiden tänka nytt, säger Christian, som själv driver bolag.

Ida, som tidigare haft fokus på primärproduktion i sitt arbete med svenska odlare, har som mål att väcka idéer som ligger utanför företagets ramar.

– Jag vill få de riktigt stora livsmedelsproducenterna att förstå att innovation kan ligga i det riktigt enkla, att ta ett steg tillbaka och fokusera på ursprunget i produktionen. Det nya kan ligga och vänta på ruta ett.

De kommande 15 månaderna är det Ida och Christians jobb att presentera nya vägar för innovation som kan hjälpa företagen in i framtiden. Vill ni som partnerföretag veta mer om vad det innebär att ha en innovationstrainee hos er? Hör av er till verksamhetsansvarig Martina Oxling.

5 snabba om Livsmedelsakademins nya innovationstraineer

Namn: Ida Backström
Ålder: 29
Bor: Malmö
Bakgrund: Hortonom (växtbiolog). Har arbetat med företagsfrågor för svenska odlare på LRF.
Äter helst: I goda vänners lag

Namn: Christian Åsheim
Ålder: 25
Bor: Malmö och Göteborg
Bakgrund: Civilingenjör i bioteknik samt master i entreprenörskap och affärsutveckling. Driver bolaget Lillö Food & Bio.
Äter helst: Svenskt kött