Dags att söka till Livsmedelsakademins ledarutvecklingsprogram

I Livsmedelsakademins ledarutvecklingsprogram – Framtidens ledare i framtidens bransch – möts ambitiösa och öppna personer, alla med anknytning till livsmedelsbranschen, för en lärorik utvecklingsprocess som medför personlig utveckling, affärsresultat & ett starkt nätverk.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

• Mod & självtillit
• Effektiv kommunikation
• Bygga personligt varumärke
• Strategi, taktik & förändringsarbete
• Engagera, coacha & påverka
• Att sätta & nå mål
• Personligt ledarskap

DELTAGARKRITERIER

• Har personalansvar eller bedöms kunna få personalansvar inom kort
• Person med tydlig ledarpotential
• Person med tydlig vilja/ambition
• Kan också vara en projektledare eller annan nyckelperson som ses som en framtida ledare

UPPLÄGG PÅ PROGRAMMET

• Fokus på att bygga nya färdigheter, förhållningssätt och vanor som stärker individen och ger konkreta effekter i den egna verksamheten
• Dynamisk miljö för utveckling där man får vara aktiv, träna, diskutera, reflektera, känna igen, utmana och bli utmanad
• Uppgifter för tillämpning i den egna vardagen mellan varje träff
• Upplägg över tiden, vilket säkrar tillämpning av nya lärdomar och successiv utveckling av nya färdigheter och vanor
• Kombination av utvecklingsträffar med sparring & utbyte med ”kollegor” i branschen för att bygga ett starkt nätverk
• Innovativt utvecklingscase genomförs under en heldag med Livsmedelsakademin
• Individuella coachingsmöten med Minna Westerlund, Generact AB (programansvarig & genomförande facilitator)

Nästa programstart februari 2016. Kontakt för mer information & schema:
Martina Oxling, Livsmedelsakademin, martina.oxling@livsmedelsakademin.se

Minna Westerlund, Generact AB, minna@generact.com