Culinar: ”Livsmedelsakademins breda nätverk är en jättebra resurs”

Mitt bland de leriga fälten i lilla Fjälkinge utanför Kristianstad sprider sig en doft av exotiska kryddor. Det är ingrediensföretaget Culinar som tillverkar en av sina smakblandningar som inom kort kommer lyfta smaken i någon välkänd livsmedelsprodukt.

Livsmedelsakademins partnerföretag Culinar arbetar med att förse livsmedelsproducenter med allt som behövs för att lyckas med smak, konsistens och funktion. Håkan Christensson, vice VD för Culinar, förklarar att den här typen av affärsidé kräver ett omfattande arbete med nära kundrelationer.

– Vi levererar skräddarsydda blandningar till våra kunder, vilket gör att vi i varje enskilt fall måste sätta oss på kundens stol och verkligen förstå deras situation och strategi.

En stor del av Culinars verksamhet handlar också om att inspirera kunden att tänka nytt, i enlighet med aktuella skeenden och trender. Som ett exempel införde Culinar, i egenskap av sponsor, kategorin ”Årets mest klimatsmarta produkt” i årets Chark-SM.

– Att tänka nytt kring köttprodukter är särskilt viktigt i dessa tider. Ska vi vara klimatneutrala 2050 måste även livsmedelsbranschen förhålla sig till miljötrenden och få den att accelerera, konstaterar Hans Berggren, VD för Culinar.

Det är tydligt att en viktig del av Culinars verksamhet handlar om att hela tiden hålla sig ajour med trender. Vad gäller just nu? Vad kommer på sikt? För att hela tiden ligga steget före skickas medarbetare kontinuerligt ut på trendspaningsuppdrag i olika delar av världen. Det smakas, provlagas och plockas hem.

Vad ser ni för trender i livsmedelsbranschen just nu?

– Smakmässigt är det just nu mycket koreanskt. Snart lär dock brasilianskt segla upp, eftersom OS ska hållas i Rio nästa år, berättar Håkan.

Samtidigt som smaken självklart ska vara god tycks aspekten ”bra för mig” bli allt viktigare för konsumenten.

– Smaken har alltid varit viktigast för konsumentens val av produkt; man har ätit mat som man tycker är god. Men på senaste tiden har andra aspekter, så som hälsa, miljöpåverkan och socialt ansvar börjat väga nästan lika tungt, konstaterar Håkan.

Hur dessa aspekter tar sitt utryck kommer dock fortsätta variera – det kan vara mindre socker eller mer fiber, närproducerat eller rättvisemärkt. Vid trendspaning är det viktigt att plocka upp trenderna på ett konstruktivt sätt. Det händer en mängd saker hela tiden så det gäller att vara selektiv och satsa strategiskt, menar Hans och Håkan.

Hur förhåller ni er till den ofta negativa synen på tillsatser i maten?

– E-nummerdebatten har på många vis varit sund och har lett till att man har plockat bort ämnen som egentligen inte var nödvändiga i livsmedelsprodukterna, säger Håkan.

– Ja, det ökade kravet på transparens upplever jag mest som positivt för vår del, eftersom vi kan hjälpa våra kunder att hitta bra ingrediensalternativ som de kan står för, fyller Hans i.

Vilka utmaningar ser ni på Culinar att livsmedelsbranschen står inför?

– Vi måste öka vår förmåga att producera bra mat med hög trovärdighet, så att vi gemensamt kan höja förtroendet för branschen, menar Hans.

Detta handlar inte bara om att öka konsumenternas tillit, utan kommer även vara viktigt för att kunna öka livsmedelsbranschens attraktivitet i rekryteringssyfte. Grundtankesättet om att livsmedel ska vara bra för konsumenten, samhället och miljön kommer nämligen att hålla i sig på lång sikt enligt Håkan.

Varför är Culinar en del av Livsmedelsakademin?

– Livsmedelsakademins breda nätverk är en jättebra resurs. Om livsmedelsbranschen ska kunna utvecklas strategiskt och driva större projekt som till exempel FoodKIC:en, så måste vi samarbeta. Ingen enskild aktör är så stor att den ensam kan driva frågor av den kalibern, och här kommer Livsmedelsakademin in, konstaterar Hans.

Dessutom ser Hans och Håkan Livsmedelsakademins arbete med studenter och kompetensutvecklingsprogram som viktigt, just med syftet att öka attraktiviteten för branschen.

– Vi vill ha in fler unga talanger i vår verksamhet. Livsmedelsakademins studentnätverk gör ett oerhört viktigt arbete i att locka fler drivna, uppfinningsrika personer till vår bransch, fortsätter Håkan.

Culinar deltog även i förra omgången av Open Innovation Training Programme.

– Den här typen av gränsöverskridande program är väldigt intressanta, eftersom det utöver kompetenshöjning, även breddar vårt nätverk och ger oss en viktig inblick i andra verksamheter. Ingen annan kan skapa den här typen av program, menar Hans.

Var är Culinar om fem år?

– Först och främst är vi kvar här i Fjälkinge, slår Hans bestämt fast. Och överlag ser framtiden mycket ljus ut!

– Om fem år har vi etablerat en starkare roll som kunskapsbank – både mot akademi och industri, försätter Håkan. Just nu är vi i full gång med att bygga ut våra provkök. Där kommer vi att kunna testa och demonstrera nya metoder och produkter tillsammans med kunden. Vi sitter inne på en unik, bred kompentens och vi vill mer än gärna dela med oss av den.

Samverkan i öppen innovationsanda tycks överlag vara något som Hans och Håkan premierar.

– Vi skulle vilja få in mer av inkubatorkulturen bland de etablerade företagen. Tänk om branschen hade kunnat samarbeta i någon form av kreativ studio, där vi tillsammans driver projekt och bidrar med våra respektive expertisområden! Här skulle Livsmedelsakademin kunna vara en enande kraft, avslutar Håkan.

Vill du veta mer om Livsmedelsakademins partnerföretag Culinar? Besök hemsidan www.culinar.se.