Cloetta: ”Klustrets viktigaste uppgift är att marknadsföra branschen”

Konfektyrföretaget Cloetta har 2500 anställda i tretton länder. Men Lars Påhlson, chef för den skandinaviska marknaden, ser ändå fördelar med att engagera sig på lokal nivå. Framför allt när det gäller att skapa en attraktiv bransch i samarbete med andra livsmedelsaktörer.

Varför är Cloetta partner till Livsmedelsakademin?

– Förutom att vi vill vara en del av nätverket av livsmedelsaktörer i Skåne, är Livsmedelsakademins traineeprogram ett av de tyngst vägande själen till att vi är med. Det har verkligen gett mervärde.

Vilken nytta ser du att ett livsmedelskluster kan göra?

– Jag tycker att klustrets viktigaste uppgift är att marknadsföra branschen gentemot universitet. Genom att manifestera vår bransch och visa upp vilka intressanta arbetsplatser som finns kan vi rekrytera den bästa kompetensen.

Cloetta har varit med i Livsmedelsakademins tidigare traineeprogram, vårt nuvarande Open Innovation Training Programme, och vårt ledarutvecklingsprogram Framtidens ledare. Vad har det gett er?

– Jag tycker att de människor vi valt ut till programmen har fått en betydligt bredare bas att stå på. De har skapat egna nätverk och fått ett större perspektiv på hur branschen fungerar. Vi har lyft vår nivå tack vare de här initiativen från Livsmedelsakademin, vilket har gjort att vi framstår som ännu mer professionella. De som har gått programmen är dessutom oerhört positiva och jag tror att vi skapar lojalare medarbete för att vi kan erbjuda den här möjligheten.

Vilka ser du är de största utmaningarna som livsmedelsbranschen står inför?

– Branschen har en stor kommunikationsuppgift framför sig. Vi måste visa att vi är professionella och alltid har rent mjöl i påsen. Alla vinner på att livsmedelsbranschen är en transparent bransch som alltid uppträder korrekt. På så vis kan vi bygga upp ett starkt förtroende till våra konsumenter. Jag tycker att vi inom Cloetta är väldigt transparenta i vår kommunikation. Vi är aktiva i sociala medier och vi tar alltid en dialog om det dyker upp frågeställningar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna växa på lokal nivå. Att Sverige har ett bra rykte är naturligtvis bra i ett internationellt perspektiv, men det räcker inte som försäljningsargument utomlands. Oavsett om du är tysk, fransk eller svensk har du en nationell tro på att det som produceras i regionen är bra, som företag gäller det att kommunicera på rätt sätt och leverera den kvalitet som konsumenten förväntar sig.