innovationsmöte nollvisionen undernäring

Bred uppslutning för att lösa problemen med undernäring hos äldre

I Sverige finns idag nästan en kvarts miljon äldre som är undernärda eller riskerar att bli det. För att kunna nå en nollvision krävs nya samarbeten med individen i centrum. Nu har privata och offentliga sektorn och akademin tagit fram sex områden att utveckla för att hitta konkreta lösningar; digitalisering, kompetens, måltidsglädje, anpassade produkter, tidig identifiering av personer i riskzonen samt ekonomi och statistik.

I Sverige finns idag nästan två miljoner invånare över 65 år. Av dessa är över en kvarts miljon undernärda eller riskerar att bli det. Kunskapen om undernäring hos äldre är hög i Sverige idag, men för att kunna nå en nollvision krävs nya samarbeten över gränserna med individen i centrum. 

Under ledning av Livsmedelsakademin samarbetar nu näringslivet, den offentliga sektorn och lärosäten för att nå en nollvision för undernäring hos äldre. Igår träffades över fyrtio kompetenser från hela Sverige, för att tillsammans komma fram till konkreta lösningar som faktiskt går att genomföra för att förebygga undernäring hos de äldre som bor hemma. Utgångspunkt för mötet var berättelser och upplevelser från en 67-årig och en 92-årig kvinna.

– Vi vill ha riktig mat, inte bara uppvärmd. Våra måltider ska vara lustfyllda, med fin dukning, blommor och städat på bordet. Och vår bag in box ska stå på behagligt avstånd, säger Eva Törnblom 67 år, som menar att hennes generation vill fortsätta att leva gott även på äldre dar.

För Inga Andersson 92 år, var ett besök hos läkaren viktigt för att upptäcka att hon var i farozonen för undernäring. Han såg till att hon fick träffa en dietist. Men undernäring kommer ofta smygande och kan vara svår att upptäcka på grund av hög personalomsättning inom hemtjänsten. En anhörig räknade till 100 olika personer från hemtjänsten under ett år, och då kan det vara omöjligt att upptäcka viktminskningar.

Under mötet framkom också att anhöriga och vänner har en viktig uppgift i att se till att kylskåp och skafferi är fyllda. Ofta går det bara att göra veckobeställningar av mat via hemtjänsten, och är man inte alert vid den tidpunkten kan många livsmedel glömmas bort. Och det går inte att göra spontana köp om maten levereras en gång i veckan, menade Eva.

– Vi måste utgå från individen, vi kan inte bara prata siffror, även om undernäringen är väldigt kostsam både för individen och samhället. Kanske ska någon annan än hemtjänsten ansvara för maten så att de kan ägna mer tid åt det sociala umgänget? Ensamhet är en starkt bidragande faktor till undernäring, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Utifrån berättelserna finns nu sex områden som projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre bland annat ska arbeta vidare med för att förebygga undernäring för de äldre som fortfarande bor hemma. Dessa är digitalisering, ökad kompetens, måltidsglädje, anpassade produkter, tidig identifiering av de som riskerar undernäring samt ekonomi och statistik.

Den 10 april är det dags för ett nytt innovationsmöte, då fokus blir på produkter och tjänster för äldre inom mat, hälsa och måltider.

Om projektet Nollvision för undernäring hos äldre

Nollvisionen för undernäring hos äldre ska ta fram en nationell strategi för att få bort undernäring hos äldre genom att koppla ihop ett väl fungerande ekosystem runt den äldre individen. Projektet drivs av Livsmedelsakademin ihop med Kävlinge kommun, Orkla, Fazer, Findus, Region Skåne, Kristianstad högskola och Oatly. Vill du veta mer om projektet, kontakta Martina Avasoo Barte, projektledare, Livsmedelsakademin; martina.barte@livsmedelsakademin.se tel 0705-222206.