Bengt Persson, Foodhills ny ordförande i Livsmedelsakademin

Vid fredagens stämma i Livsmedelsakademin valdes Bengt Persson till ny ordförande. Bengt Persson har ett långt förflutet på olika poster inom livsmedelsnäringen såväl som livsmedelsforskningen och är idag arbetande styrelseordförande i FoodHills, det bolag som leder verksamheten i Findus f.d. lokaler i Bjuv.

– Foodhills och Livsmedelsakademin har två olika roller, men båda har fokus på innovation, hållbarhet och kvalitet inom livsmedelsnäringen. Därför ser jag att vi har många synergier och styrkepositioner som vi kan utveckla gemensamt med näringslivet i centrum, säger Bengt Persson.

– Livsmedelsakademins medlemmar kommer från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Vi tror att alla medlemmar kommer att gynnas av att vi nu knyts närmare Foodhill och deras vision om att utvecklas till en ledande aktör för cirkulär livsmedelsproduktion och global hållbar utveckling, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin.

Mat och livsmedel har aldrig varit så hett som nu och kommer vara den bransch som kommer att behöva mest innovation och kompetens framöver. Därför är det under en spännande tid som Bengt Persson går in som styrelseordförande.

På gång inom Livsmedelsakademin

Det är stora satsningar på gång inom området mat för äldre. En ny Vinnväxtansökan planeras tillsammans med ett antal starka livsmedelsaktörer. Nätverken, som är hjärtat verksamheten, är i full gång och bland annat har studentnätverket startat upp igen. Det består av studenter som genom idéer och arbete bidrar till att göra näringen till en attraktiv arbetsplats. Inom Smaka på Skåne leds bland annat en stor satsning på den småskaliga skånska dryckesindustrin, som växer för varje år.

Livsmedelsakademins styrelse

På ny plats i styrelsen valdes Peter Odemark, Findus.

Till vice ordförande omvaldes Henrik Julin, Orkla Foods

Övriga i styrelsen som valdes om är:

-Jerry Bengtson, Tetra Pak

-Henrik Julin, Orkla Foods

-Henrik Weiden, Bergendahls Foods

-Yvonne Granfeldt, Lunds Universitet

-Oddvar Fiskesjö, Region Skåne

-Lena Ekelund Axelsson, SLU,  LTV-fakulteten, Alnarp

Henrik Hjalmarsson som suttit som ordförande under ett år valde att avgå vid stämman då han inte längre arbetar aktivt med livsmedel.

För mer information: kontakta VD Lotta Törner 0705 80 59 09 eller ordförande Bengt Persson, 0768 – 24 32 62.