Baltic TRAM erbjuder stöd till forsknings- och analysprojekt

Projektet Baltic TRAM vill främja industrins användning av möjligheter till forskning och analys genom akademiska institut. Projektet har inventerat lämpliga forskningsanläggningar i Östersjöregionen och satt upp en organisation, som väljer ut och stödjer lämpliga forsknings- och analysprojekt

Avsikten är att facilitera industrins användning av akademiska forskningsresurser, för att lösa utvecklingsuppgifter och att bereda tillgång till anläggningar och resurser utanför landets gränser. Härigenom stödjer Baltic TRAM projektet svensk industri och SME, bl.a. med finansiering av direkta kostnader för analysarbetet.
Företag kommer dessutom att kunna få kontakt med utländska analysresurser och få prioriterad tillgång till dessa för sitt arbete

Varför är detta en intressant möjlighet?

  • Pengar finns avsatta för både svensk industri och svenska institut och forskningsanläggningar.
  • Medel finns för att täcka alla direkta kostnader för användningen av forskningsanläggningar.
  • Ansökan är enkel och snabb att göra på webben, och Materials Business Center hjälper gärna de som vill göra en ansökan.
  • Ansökan kommer att behandlas genast, ett snabbt svar utlovas.

Avsikten med Baltic TRAM är inte bara att stödja företag i deras samarbete med forskningsanläggningar. Syftet är också att skapa relevanta kontakter mellan länderna i projektet och generera projekt över gränserna, vilket kan skapa intressanta affärsmöjligheter.

Kontakta Lars Tilly på Materials Business Center i Lund, som bistår svensk industri med ansökningar, telefon +46 739 311 052 och läs mer på Baltic TRAMs hemsida