Anmäl er till Open Innovation Training Programme 2016

Open Innovation Training Programme är ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö som drivs av Livsmedelsakademin. Nu är det hög tid att söka till nästa programstart i januari 2016.

Open Innovation Training Programme är ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö som drivs av Livsmedelsakademin.

Det finns ett stort behov av personer som förstår och kan orientera sig, och dra nytta av de förändringar som sker i samhället, på marknaden och bland kunder och konkurrenter. Dessa personer måste ha en kunskap och förståelse för hur förnyelse och innovation kan bedrivas i livsmedelsföretag. Syftet med Open Innovation Training Programme är att rusta deltagarna så att de kan fylla den rollen i sina respektive organisationer.

Programmet riktar sig dels till unga potentiella nyckelpersoner i något av Livsmedelsakademins partnerföretag med något eller några års yrkeserfarenhet och dels till nyrekryterade unga personer som anställts i syfte att bli företagets ”förnyare”.

Open Innovation Training Programme sträcker sig över elva månader och är öppen för mellan åtta och tio deltagare. Nästa programstart är i januari 2016. Rekrytering av nya deltagare sker under hösten 2015.

För mer information om programmet ladda ner bifogad bilaga nedan eller kontakta Martina
Oxling, verksamhetsansvarig – Jobb & Karriär, martina.oxling@livsmedelsakademin.se, 0709-­14 88 68.