Allt ljus på framtiden under Livsmedelsakademins Dag

Överutnyttjande av världens resurser, klimatförändringar, hälsoproblem och rekordlågt förtroende för industrin. Utmaningarna för livsmedelsnäringen är många och svåra. Men en sak stod klar under Livsmedelsakademins dag: Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att samla våra gemensamma krafter och ta vara på de möjligheter, innovationer och framgångar som redan har satts i rullning.

Den 19:e november intogs Börshuset i Malmö av 220 livsmedelsintresserade representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att inspireras, mötas och kraftsamla kring livsmedelsbranschens framtida arbete.

– Jag är hög som ett hus. Vilken fantastisk dag! säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin efter dagens slut.

Stort fokus låg under dagen på EU:s kommande miljardsatsning kring livsmedel – Food KIC:en. Denna KIC (Knowledge and Innovation Community ) ska samla Europas främsta aktörer inom livsmedelsområdet, för att utveckla framtidens innovationer och skapa tillväxt. Livsmedelsakademin spelar en viktig regional roll i förarbetet inför KIC:en genom att engagera sitt breda nätverk. Dagens huvudtalare var Rob Hamer, som leder FoodNexus – det konsortium som med stor sannolikhet kommer få möjligheten att driva Food KIC:en.

– FoodNexus kommer att göra saker och ting annorlunda, sa Hamer. Vi kommer att sätta konsumenten i centrum och skapa verktyg, förutsättningar och innovationer för att konsumenten ska kunna göra upplysta, medvetna val.

Framgångar inom forskning och teknologi, nya möjligheter för sammanlänkning mellan branschaktörer och en stärkt dialog mellan producent och konsument, lyftes fram som de främsta förutsättningarna för att bemöta de stora utmaningarna. ”Collaboration is the new norm” var temat för Hamers presentation som inleddes och avslutades med ett tydligt budskap:

– Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att samla och samordna våra gemensamma krafter! För två år sedan var vi inte redo – men, nu, nu är vi där!

Och visst finns det redan idag stora framgångar och initiativ att lyfta fram. Rob Hamer följdes av en rad talare som på olika sätt demonstrerade ytterst konkreta och positiva möjligheter. Pia Kinhult berättade om de enorma resurserna och möjligheterna som tillhandahålls genom uppbyggandet av forskningscentret ESS, Johan Wahlqvist från Probi och Inger Björck från Lunds Universitet demonstrerade vilka hälsobringande innovationer som kan skapas när livsmedel och forskning möts för att bidra till människans välmående, Livsmedelsakademins Christian Åsheim radade upp lokala och globala exempel på initiativ som på olika sätt bidrar till att minska det omfattande matsvinnet.

Slutligen knöt Regionalrådet Märta Stenevi ihop säcken genom att konstatera att Region Skåne redan har alla önskvärda förutsättningar för att ta itu med de kommande utmaningarna samt kunna vara drivande i arbetet för en hållbar, växande och nyskapande livsmedelsnäring.

– Vi har kapaciteten, talangen, kunskapen och nätverken. Nu gäller det bara att sätta bollen i snabbare rullning, avslutade hon.


Se en två minuters sammanfattning om Livsmedelsakademins dag 2015:

Nerladdningsbara filer

Program Livsmdelsakademins dag 2015