AfterWork – om att åldras hälsosamt

Varför blir så många äldre som bor hemma undernärda och vad kan vi göra åt det? På Livsmedelsakademins AfterWork fick vi höra kunniga personer från våra samarbetspartner prata om några orsaker och lösningar.

Lotta Törner, Livsmedelsakademin
vd
Det finns oändligt antal studier och insatser gjorda för att minska undernäringen hos äldre, men ändå är så många som en kvarts miljon äldre som bor hemma i riskzonen. Orsakerna kan vara ensamhet, sjukdomar, depression, bristande aptit, en tunn plånbok och mycket mer. Och väldigt ofta saknas ett ekosystem kring den äldre som kan göra riskbedömningar och uppmärksamma viktminskningen. Förutom lidande är undernäring en kostsam historia, det kostar dubbelt så mycket som fetma. Därför driver Livsmedelsakademin nu tillsammans med akademin och ett antal privata och offentliga organisationer ett nationellt projekt som ska föreslå konkreta åtgärder för att bygga upp ett ekosystem för att nå en nollvision för undernäring hos äldre. Här kan du läsa mer. http://www.livsmedelsakademin.se/nollvision-for-undernaring/

Rebecka Persson, Orkla
Nutrition & livsmedelslagstiftning

Undernäring hos äldre i Sverige handlar inte om bristen på mat, produkter eller innovationer. Det finns mycket som ger energi och näring, men produkternas fördelar går inte alltid att kommunicera. Dels är vi alla enskilda individer
som behöver olika budskap, och dessa kan vara svåra att förmedla på en förpackning. Dels handlar det om lagstiftning, som är till för att skydda konsumenten. Hälsopåståenden måste vara vetenskapligt baserade. Ägg, sill och annan enegirik och näringsrik mat marknadsförs inte för dessa egenskaper, vilket kan göra det svårt för äldre att hitta rätt.

Marina Rahm, Kävlinge kommun
Måltidschef

Sedan 2016 har Kävlinge kommun ordnat måltidsvänner till de äldre som så önskar. Det är en liten insats med stor effekt. De äldre vittnar om en guldkant i tillvaron, minskad ensamhet och ökad aptit. Att få gå iväg och äta tillsammans ger en rutin i vardagen. För att måltidsvännerna ska trivas tillsammans görs en viktig matchning mellan de intresserade. Personal från kommunen intervjuar den äldre som vill ha en måltidsvän för att få fram intressen, vad man gjort tidigare och vad man tycker är kul. Utifrån resultaten matchas de äldre sedan med frivilliga pigga seniorer.

Maria Biörklund, HKR
Enhetschef

Det är normalt att gå ner i vikt och äta mindre när man blir gammal. Därför kan det vara svårt att avgöra vad som är sjukt och vad som är friskt och när viktminskningen går över till undernäring. Det finns inte heller någon diagnos som heter undernäring.

År 2050 kommer 10 procent vara över 80 år. Redan idag saknas det vårdpersonal. Därför förlitar man sig mycket på utrikesfödd personal som i många fall inte kan tillräcklig svenska eller som inte har någon kulturell koppling till mat. Många äldre vill ha mat de känner igen och är vana vid. I vården är det ofta personalen som gör individanpassningen, som tolkar och tror vad den äldre vill ha. I framtiden är det därför ännu viktigare att ha smarta lösningar som underlättar kommunikationen, t ex där den äldre kan peka på bilder av den mat om kan beställas. Framtidens äldre kommer dessutom vara annorlunda mot idag och ställa krav på valmöjligheter. Kanske vill man hellre ha en smoothiebowl istället för havregrynsgröt.

Ekosystemet kring den äldre är viktigt, det pratade även Lotta Törner om. Varför skickar man till exempel inte hem de äldre från sjukhuset med en matkasse efter operation? Detta skulle minska kostnaden eftersom den äldre då i alla fall inte
skulle behöva läggas in igen på grund av näringsbrist.

Peter Wennström, HMT
Senior konsult

Nutrition handlar till viss del om psykologi. Man vill helt enkelt inte bli tilltalad som pensionär eller äldre, vilket gör att man då inte alltid tar till sig viktiga budskap kring näring och mat. Att marknadsföra innovationen inom nutrition och hälsa handlar därför om olika strategier: vetenskap, nutrition, psykologi och sociologi.