10 tips om hur man öppnar upp för innovation

Hur blir man mer innovativ och vad kan man själv göra för att öka innovationstakten i den organisation man arbetar eller i den branschman är en del av? Efter tre års samarbete kring den digitala innovations-communityn OpenUp släpper Livsmedelsakademin och Packbridge nu en handbok med våra bästa innovationstips.

Sedan 2012 har Livsmedelsakademin och Packbridge drivit det gemensamma projektet Konsumentdriven öppen innovation för livsmedelsförpackningar, där vi bland annat har utvecklat den digitala innovationsplattformen OpenUp.

– Projektet har varit viktigt för Packbridges utveckling. Vi har fått en bredare förståelse för hur vi kan implementera öppna innovationsprocesser och hur vi kan fortsätta utveckla innovationslandskapet mellan livsmedel och förpackningar. Det har gett mersmak! berättar Johan Mårtensson, ledare för projektet och nytillträdd VD för Packbridge.

De viktigaste lärdomar från projektet är de möjligheter och utmaningar som följer av arbetet med öppen innovation, gränsöverskridande samarbete och digital samverkan. I och med avslutandet av projektet släpps nu en handbok där vi har samlat våra bästa innovationstips. Tipsen behandlar bland annat värdet av att våga bjuda på sin expertis, att man måste skapa trygghet för dem som ska vara aktiva i innovationsprocessen, samt att man inte ska vara rädd för konflikter som kan uppstå under processen.

– Projektet har ju handlat om hur värdefullt det är att dela med sig av sin kompetens och kunskap. Så att släppa denna handbok känns som ett perfekt avslut för projektet. Genom att dela med oss av våra faktiska erfarenheter hoppas vi kunna inspirera människor till att våga göra likadant, säger Amanda Magnusson, Livsmedelsakademin.

Med lanseringen av denna handbok avslutas alltså projektet, men absolut inte samarbetet.

– Det finns mycket att hämta genom att samarbeta över branschgränserna och vi kommer absolut fortsätta med detta framöver, avslutar Johan Mårtensson.

Handboken finns att ladda ner i digital form här: Öppna upp för innovation


Om OpenUp
OpenUp är en digital öppen innovationsplattform där livsmedels- och förpackningsaktörer kunnat dela med sig av sina utmaningar och kunnat erhålla idéer på lösningar från OpenUp:s användare. Plattformen lanserade 2013 och idag cirka 900 registrerade användare. Läs mer på www.letsopenup.se