​Tomelilla kommun sponsrar Skånes Matfestival

På kommunstyrelsens sammanträde igår 25 november fattades beslut om att kommunen sponsrar Skånes Matfestival under tre år.

Att Skånes Matfestival går av stapeln i Tomelilla kommun känns alldeles självklart med tanke på traktens historia av lantbruk och livsmedelsproduktion. Tomelilla kommun ser mat som ett viktigt fokusområde och är därför mycket glada över att festivalen finns i Brösarp.

– Förutom den tradition vi har av livsmedelsproduktion har vi idag också en stark besöksnäring som i hög grad vilar på upplevelser kring mat. Det känns bra att vi kan satsa på festivalen för att på så sätt bland annat lyfta alla de företag i kommunen som arbetar med primärproduktion, förädling och matupplevelser, säger Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

För Skånes Matfestival, som arrangeras av Livsmedelsakademin, innebär detta att en viktig del av finansieringen av nästa års festival har fallit på plats.

– Det känns underbart att ha Tomelilla kommun som en långsiktig samarbetspartner. Tillsammans kan vi på allvar förankrat Skånes Matfestival som en viktig mötesplats för både bransch och konsument,säger Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin.

Den tredje upplagan av Skånes Matfestival arrangeras den 20-22 maj 2016 i Brösarp. Matfestivalen har som vision att år 2020 vara Nordens mest innovativa matfestival. Sponsoravtalet innebär att Tomelilla kommun satsar 125 000 kr per år under tre år, samt att man ställer upp med VA- och gatuarbete till ett värde av 50 000 kr/år. Som motprestation erbjuder festivalen kommunen bland annat tillgång till utställartält på festivalen, ett antal entrébiljetter till personal samt synlighet med logotyp på webb, trycksaker och skyltar.

För mer information om sponsorsavtalet kontakta:
Helene Grafman, kommunikationschef Tomelilla kommun
Tel: 0417-18230, e-post:helene.grafman@tomelilla.se

Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin
Tel: 072-734 85 44, e-post: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se