Vårt arbete med att förbättra den offentliga måltiden

Varje dag serveras 3 miljoner måltider i den offentliga sektorns regi. Livsmedelsakademin arbetar genom olika projekt, nätverk och mötesplatser för att utveckla denna viktiga måltid.

Mikael Byström är verksamhetsansvarig för Livsmedelsakademins arbete med utvecklingen av den offentliga måltiden. Vi samarbetar även med konsultbolaget Måltidsglädje.

Måltidsglädje för barn och unga

Bladins_mp6 Måltidsglädje för barn och unga hette tidigare Skånsk Skolmatsakademi och är ett nätverk som drivs av Livsmedelsakademin. Nätverket drivs tillsammans med skånska kommuner och stadsdelar med syftet att sätta en ny standard för maten i skånska skolor och förskolor.

Läs mer: 
Varför väljer vissa gymnasieelever bort skolrestaurangen?
En smak av framtiden – en branschdag om skolmåltiden under Skånes Matfestival
Slutsatser om framtidens skolmåltid

Vill du veta mer? Kontakta Håkan Jönsson.

Mer måltidsglädje i hemtjänsten

Bröd-och-politik-231-600x400Under 2015 inleder Livsmedelsakademin en satsning på mer måltidsglädje i hemtjänsten med förhoppningar om att utveckla, testa och sprida nya försörjningssystem, måltidstjänster och produkter som sätter måltidsgästen i fokus.

Läs mer: Livsmedelsakademin vill se mer måltidsglädje i hemtjänsten

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Byström.

 

Måltidsglädje för äldre

_DSC9999 ©Ruona 11Måltidsglädje för äldre är en utbildningssatsning som sker i samarbete med Livsmedelsakademin riktad mot kommuner och äldreboenden. Satsningen förstärker och påminner personal och ledning som arbetar med och påverkar de äldres måltider om hur viktig måltiden är för de äldres livskvalitet.

Läs mer: Måltidsglädje samarbetar med äldreboenden i Malmö

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Byström.

Måltidsglädje på sjukhus

_DSC3587 ©Ruona 12

Måltidsglädje på sjukhus var ett pilotprojekt som Livsmedelsakademin projektledde på uppdrag av Region Skåne. Syftet var att skapa en överlägsen helhetsupplevelse för de som konsumerar sjukhusmat, samtidigt som kostnaderna förblir låga.

Ladda ner vår vision Mer måltidsglädje på sjukhus.

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Byström.

 

___________________________________________________________________________________________

Våra publikationer om den offentliga måltiden

Den nya offentliga måltiden

En studentuppsats i samarbete med Livsmedelsakademin och Region Skåne, om det pågående arbetet för att utveckla och höja kvaliteten på de offentliga måltiderna. Skriven av Malina Andersson Lee, Gastronomiprogrammet, Högskolan Kristianstad 2015.

Ladda ner (pdf)

 

Skånsk handbok för livsmedelsupphandling

Goda exempel, smarta metoder och nya vägar – för den offentliga måltiden. En inspirationsskrift för beslutsfattare, upphandlare, kostansvariga och leverantörer. Framtagen på uppdrag av LRF Skåne, Livsmedelsakademin och Region Skåne.

Ladda ner (pdf)

 

Styrketår – berikad frukt- & bärdrukt för seniorer

Projektet Styrketår för seniorer har genomförts med medel från EU:s landsbygdsprogram inom ramen för Länsstyrelsen i Skånes utlysning kopplad till Skånsk Dryckesstrategi. Livsmedelsakademin har ingått i projektets referensgrupp, genom dietist Maria Biörklund-Helgesson. Projektet har letts av Ulla Nilsson och Karin Wendin, och har genomförts på Högskolan Kristianstad.

Ladda ner (pdf)

 

Skolmåltiden i fokus

Det serveras dagligen cirka 1 miljon skolluncher runt om i Sverige. Skolmåltiden är enormt viktig, bland annat för barn och ungas utveckling av goda kostvanor. Det finns gott om goda exempel vad gäller skolmåltiden, men även flera förbättringsområden. Därför tycker vi att skolmåltiden förtjänar att lyftas upp genom såväl goda exempel som inspirerar och eldsjälar som säger vad de tycker, och valde därför att under några månaders tid helt fokusera på att leta efter just inspirerande goda exempel, eldsjälar och nya idéer för framtidens skolmåltid. Allt detta har vi samlat på letsopenup.se och i denna rapport.

Ladda ner (pdf)

 

Framtidens offentliga måltid

Mer än tre miljoner offentliga måltider serveras dagligen i Sverige. År 2013 uppgick den svenska offentliga sektorns inköp av livsmedel till 9,6 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka fyra procent av den totala svenska livsmedelskonsumtionen. Denna rapport är en del av OpenUp:s framsynsarbete 2014, som syftar till att inspirera och stimulera aktörer inom livsmedels- och förpackningsindustrin till att bli mer innovativa i sitt arbete med den offentliga sektorn.
Ladda ner (pdf)