Livsmedelsakademins innovationstraineer

Livsmedelsakademins innovationstrainee-program är ett unikt koncept där unga och modiga individer under 15 månader drillas i innovations- och förändringsarbete. Syftet är att skapa erfarna förändringsagenter med stora nätverk som efter programmet kan gå ut och skapa förändring och innovation i livsmedelsnäringen.

Som innovationstrainee får man en tidsbestämd anställning (cirka 15 månader) och under denna tid vill vi ge dem en bred erfarenhet och nätverk. Detta gör vi genom att ge dem olika typer av innovationscase/-projekt i samarbete med våra partners och medlemmar. Syftet är att lära dem så mycket vi bara kan om branschen i stort.

Att anlita en innovationstrainee för att lösa ett kortare innovationscase eller utmaning hos er kostar er ingenting.  Utan det vi vill är att ni ger innovationstraineen en viktig och reell utmaning som ni står inför, ett skrivbord att sitta vid och hjälp med att få till stånd möten med relevanta personer i organisationen.

När innovationstraineerna jobbar med sina case har de vår ledningsgrupp som bollplank och till skillnad från att ge en konsultfirma ett uppdrag så har vi genom våra förra innovationstraineer erfarat att slutresultatet ofta blir något annat än vad man frågat efter. Och framförallt ger slutresultaten alltid väldigt uppskattad inspiration och nya möjligheter och lösningar!

Vi handplockar våra innovationstraineer och det vi söker är rätt personlighet (kreativ, öppen, ser sammanhang, driven m.m.) och gärna en lite annorlunda bakgrund.

Programmet Innovationstrainee är just nu pausat. Vill du veta mer? Kontakta: Lotta Törner, lotta.torner@livsmedelsakademin.se