INCluSilver: Framtidens lösningar för mat för äldre

Med totalt 30 miljoner i innovationscheckar och ett konsortium med nio olika länder, leder Livsmedelsakademin ett stort EU-projekt som ska ge bättre mat för de äldre. Här finns pengar att söka för dig som vill skapa nya lösningar för mat för äldre.

 • Europa har en allt mer åldrande befolkning och detta kommer ställa stora utmaningar på samhället framöver. För att lösa en del av dessa utmaningar finns EU:s treåriga projekt INCluSilver. Här har entreprenörer fått möjlighet att ansöka om innovationscheckar för sammanlagt 3,5 miljoner kronor hos Livsmedelsakademin fram till 15 februari 2019. 
  • Genom INCluSilver har Livsmedelsakademin bidragit till att innovativa företag, både i Sverige och i övriga Europa har kunnat ta fram hälsosamma produkter för den äldre befolkningen. Två svenska exempel är WellbeMed och Dietist on line.

   WellbeSleep®  – mot insomningssvårigheter

   WellbeMed har tagit fram WellbeSleep®, en unik produkt för äldre med insomningssvårigheter. Produkten innehåller en blandning av naturliga, ekologiska ingredienser, specifikt utvalda baserat på flera kliniska studier. WellbeSleep® packas i hållbara förpackningsmaterial och finns tillgänglig både som Bar och Shot.

   “Vi är väldigt glada med de framsteg vi gjort i projektet och har hittills uppnått våra delmål. Det bästa är att vi genomfört konsumenttester i två kommuner i Skåne och förbereder oss för expandering i flera Europeiska länder” säger teamet bakom WellbeMed.

 • Dietist Online omvandlar data till näringsrekommendationer 

  Svenska äldreboenden blir först ut att testa en ny digital plattform som ska minska klyftan mellan vårdpersonal och äldre individer med risk för undernäring. Dietist Online hjälper vårdpersonal att mer effektivt se till äldres näringsbehov.

  De två svenska bolagen bakom plattformen – WA Dietistkompetens och Cuviva – upptäckte en felande länk i kommunikationskedjan och slog samman sina båda kompetenser till en ny smart och unik möjlighet.

  “Felet som vi ser det, sker när äldre blir riskbedömda kring sin nutritionsstatus. På grund av en ofta icke-koordinerad uppföljning och informationsspridning, får bara en bråkdel rätt nutritionsomhändertagande, trots att så många som 60 procent av äldre över 65 år är i riskzonen för undernäring”, säger Johanna Andersson, WA Dietistkompetens.

  Dagliga rekommendationer

  Plattformen, som nås via en surfplatta, underlättar både bedömning av nutritionsstatus och risktecken på undernäring som till exempel aptitlöshet och sväljsvårigheter. Datan och de medföljande kostråden är omedelbart tillgänglig för vårdpersonalen, vilka enkelt kan sätta in åtgärder för den äldre.

 • ”INCluSilver har gett oss självförtroendet att börja jobba med Dietist Online, och nu ser vi en exportpotential till flera länder”, säger Johanna Andersson.
 • ”Visionen är att bekämpa undernäring genom ett verktyg som är enkelt att använda och som sätter standarden för omsorg om äldre, och underlättar arbetet med att hålla dem friska”.

 

 • Ideanote – innovationer över landgränserna

  INCluSilver Ideanote (kallas ibland även Colaborative Virtual Environment) är en öppen innovationsplattform som möjliggör fantastiska och meningsfulla samarbeten mellan entreprenörer i Europa. Ideanote är en plattform för entreprenörer att mötas över sektorsgränser och landsgränser och få tillgång till nätverk och kontakter inom livsmedelsnäringen. Målet har varit att skapa Europas bästa nätverk för bättre hälsa för äldre, och en plattform för fortsatt samarbete och nätverkande även efter att INCluSilver har slutat.

  Tre viktiga ingredienser är tillgängliga från starten:

  Goda råd – experter från hela industrin och olika Europeiska länder är alltid online. Det betyder en fri tillgång till experter som kan hjälpa till med olika frågor kopplade till ditt företag, oavsett om det handlar om att sälja in en idé till investerare eller kopplat till affärsmodellen. Finns det någon annan liknande plattform? Och kom ihåg, det finns inga dåliga frågor.

  Nätverk – möt andra entreprenörer, samarbeta och skapa meningsfulla partnerskap för ditt företag.

  Inspiration – få inspiration genom att följa vad som händer på plattformen och genom att besöka olika aktiviteter, t ex Innovation Guilds. (https://inclusilver.ideanote.io/login/link/d1dce9498a31).

  På INCluSilvers hemsida: https://www.inclusilver.eu/ kan du helt kostnadsfritt ansöka om medlemskap i INCluSilver Ideanote.

  Mer information om INCluSilver:

  INCluSilver är finansierat av EU:s Horizon 2020 program. I projektet samverkar sju olika kluster och två universitet från nio olika länder. Totalt omsätter projektet40 miljoner kronor, varav 30 miljoner kommer delas ut som innovationscheckar (3,5 miljoner kroner delas ut till svenska entreprenörer).

  Projektet syftar till att utgå från den äldres behov och omfattar sju vetenskapliga områden: functional food och nutrition, e-hälsa, kopplingen diet och fysisk aktivitet, koppling mellan diet och livsmedelsproduktion, information och social nätverkande, logistik och förpackning samt policy och hälsovårdssystem.