INCluSilver: Framtidens lösningar för mat för äldre

Med totalt 30 miljoner i innovationscheckar och ett konsortium med nio olika länder, leder Livsmedelsakademin ett stort EU-projekt som ska ge bättre mat för de äldre. Här finns pengar att söka för dig som vill skapa nya lösningar för mat för äldre.

 • Europa har en allt mer åldrande befolkning och detta kommer ställa stora utmaningar på samhället framöver. För att lösa en del av dessa utmaningar har EU beviljat det treåriga projektet INCluSilver. Inom ramen för INCluSilver finns det möjlighet att ansöka om innovationscheckar för sammanlagt 3,5 miljoner kronor hos Livsmedelsakademin. 

  Vem kan söka pengar?

  Ansökningarna är öppna för entreprenörer, små och medelstora företag samt offentliga och ideella organisationer och ska handla om produkter eller tjänster som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande, psykiskt eller näringsmässigt, för äldre personer.

  Ansökan

  Enskilda projekt kan söka upp till 600 000 kronor.
  Sista ansökningsdatum är den 15 februari 2019.
  Ansökan sker på IncluSilvers hemsida: https://www.inclusilver.eu/how-to-apply/

  Följande ansökningskategorier finns:

  • Ideas Innovation Voucher
  • Scalability & Internationalisation Voucher
  • Demonstration Voucher
  • Technology Transfer Voucher
  • Economic Feasibility Analysis Voucher
  • International Property Rights Innovation Voucher

  Vill du ha hjälp med din ansökan? Kontakta Per Simonsson , 070 951 40 34

  Ideanote – innovationer över landgränserna

  INCluSilver Ideanote (kallas ibland även Colaborative Virtual Environment) är en öppen innovationsplattform som möjliggör fantastiska och meningsfulla samarbeten mellan entreprenörer i Europa.Ideanote är en plattform för entreprenörer att mötas över sektorsgränser och landsgränser och få tillgång till nätverk och kontakter inom livsmedelsnäringen.Målet är att skapa Europas bästa nätverk för bättre hälsa för äldre, och en platform för fortsatt samarbete och nätverkande även efter att INCluSilver har slutat.

  Tre viktiga ingredienser är tillgängliga från starten:

  Goda råd – experter från hela industrin och olika Europeiska länder är alltid online. Det betyder en fri tillgång till experter som kan hjälpa till med olika frågor kopplade till ditt företag, oavsett om det handlar om att sälja in en idé till investerare eller kopplat till affärsmodellen. Finns det någon annan liknande plattform? Och kom ihåg, det finns inga dåliga frågor.

  Nätverk – möt andra entreprenörer, samarbeta och skapa meningsfulla partnerskap för ditt företag.

  Inspiration – få inspiration genom att följa vad som händer på plattformen och genom att besöka olika aktiviteter, t ex Innovation Guilds. (https://inclusilver.ideanote.io/login/link/d1dce9498a31).

  På IncluSilvers hemsida: https://www.inclusilver.eu/ kan du helt kostnadsfritt ansöka om medlemskap i INCluSilver Ideanote.

  Mer information om INCluSilver:

  INCluSilver är finansierat av EU:s Horizon 2020 program. I projektet samverkar sju olika kluster och två universitet från nio olika länder. Totalt omsätter projektet40 miljoner kronor, varav 30 miljoner kommer delas ut som innovationscheckar (3,5 miljoner kroner delas ut till svenska entreprenörer).

  Projektet syftar till att utgå från den äldres behov och omfattar sju vetenskapliga områden: functional food och nutrition, e-hälsa, kopplingen diet och fysisk aktivitet, koppling mellan diet och livsmedelsproduktion, information och social nätverkande, logistik och förpackning samt policy och hälsovårdssystem.