• Detta evenemang har redan ägt rum.

Innovationsforum, Food Valley of Sweden

Food Valley of Sweden och Livsmedelsakademin bjuder in privata och offentliga organisationer till ett innovationsforum. Syftet med dagen är att hitta konkreta samarbetsprojekt för ett hållbart och innovativt livsmedelssystem med utgångpunkt i de cirkulära test och utvecklingsmiljöer som kommer att skapas.

Vi vet att vi behöver ställa om till ett cirkulärt livsmedelssystem, många företag har redan påbörjat den omställningen. På Foodhills, inom ramen för Food Valley of Sweden, skapas en unik anläggning för företag som vill ställa om till en mer cirkulär logik och snabbt accelerera omställningen.

Målet med Food Valley of Sweden är att utveckla möjligheter för samverkan, kunskapsutbyte och att erbjuda test och utvecklingsmiljöer för nya lösningar och innovationer. Livsmedelsakademins uppdrag är att starta och driva samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle som skapar framgång och ger unika möjligheter kring mat, dryck och måltid, som kommer många människor till godo.

 Program

10.00 – 10.20 Frukost och mingel

10.20 – 10.35 Introduktion till dagen och temat ”Behovet av en omställning av livsmedelsystemet”

10.35 – 10.45 Om Food Valley of Sweden

10.45 – 11.30 Tre talare från det privata näringslivet och forskningen berättar om utmaningar och behov kopplat till den cirkulära livsmedelskedjan. Utifrån dessa plockas tematiska områden att arbeta med i workshop.

11.30 – 12.30 Lunch i restaurang Ärtan

12.30 – 13.30 Workshop kring de tematiska områdena

13.30 – 13.45 Sammanfattande reflektioner

13.45 – 14.00 Avslutning och vägen framåt

Anmälan

Anmäl dig till emelie.olsson@innovationskane.com senast den 26/8, Du kan också lämna din plats åt en kollega.