• Detta evenemang har redan ägt rum.

Från krav på spårbarhet till mervärde för färsk, lokal fisk

– Var kommer fisken ifrån?

Efterfrågan på lokal mat och dryck växer sig allt starkare hos konsumenter. För att möta denna efterfrågan vill butiker och restauranger som fokuserar på lokala produkter ha information om ursprung och transparens, även för fisken. Samtidigt finns det nya regler för alla de som handlar med fisk, där fisken ska kunna spåras hela vägen mellan båt, grossist och kund. Här finns en stor potential att ta tillvara för de som vill och kan sälja fisk med tydligt lokalt ursprung. Vi träffas för att diskutera hur vi finner sätt att arbeta tillsammans för att öka tillgången och efterfrågan på färsk fisk med lokalt ursprung.

Workshop om lokalt ursprung för fisk

Vi bjuder in yrkesfiskare, förädlare, grossister, kockar, krögare och butikspersonal att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla potentialen i fisk med lokalt ursprung. I diskussionerna sätter vi fokus på ökat värde och höjd lönsamhet för färsk fisk från kustnära fiske.

Program

13:00           Välkomna – projektledare Elin Pettersson & Ann-Marie Camper

13:15            Erfarenheter av att sälja färskt lokalt kött – Lena Andersson

Lena Andersson berättar om sina erfarenheter om att sälja färskt lokalt griskött. Hon arbetade över 15 år på företaget Bondens bästa, med affärsidén att sälja färskt griskött från fem utvalda skånska gårdar till skånska butiker.

13:35           Spårbarhet för fisk – hur ser reglerna ut?

13:50           Sälja fisk med lokalt mervärde – Ulrika & Per Isaksson, Helgas fisk

Helgas fisk i Ålabodarna, Landskrona, fiskar och säljer fisk från sundet både till grossist och direkt till kund och konsument. Ulrika och Per Isaksson som tillsammans driver företaget, berättar om hur de satsar på att öka spårbarheten i sin verksamhet och hur de arbetar med butiker och restauranger i sitt närområde.

14:10           Fika från Örum 119 på säsongens fisk från Östersjön

14:40          Workshop & diskussion

Diskussioner kring möjliga lösningar för att möta marknadens efterfrågan på transparens och lokalt ursprung.

15:40 – 16:00 Summering av diskussioner  

 


Datum        Torsdag 13 juni, kl 13 – 16                                          Sista anmälan 10 juni

Plats            Örum 119, 271 76 Löderup  KARTA

Kostnadsfritt men begränsat antal platser.

 

Anmäl dig genom denna länk: https://forms.gle/4MKPV2PqUfPY2xqb8

eller via mail till: elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se

 

Kontakt:

Projektledare Livsmedelsakademin, Elin Pettersson

E-post: elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se                        Tlf: 0703 62 22 26

 


Temat för denna träff är baserat på behov och önskemål. Under hösten kommer vi också erbjuda bland annat kurs i fiskehantering och inspirerande studiebesök med fokus på försäljning av färsk fisk från kustnära fiske.

Teman för kommande aktiviteter

  • Myter om fisk och fiske
  • Fisk i säsong
  • Fångstmottagning
  • Färsk fisk i offentlig upphandling

 


Om projekt Färsk fisk – från hav till bord

Under 2018 – 2020 driver Livsmedelsakademin och Marint centrum ett projekt för hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt kustnära fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.