Deltagarna i Open Innovation Training Programme 2016

Deltagarna i årets upplaga av Open Innovation Training Programme är en brokig skara med helt olika bakgrunder och från företag som representerar hela värdekedjan. Samtidigt har deltagarna väldigt mycket gemensamt. De är drivna, modiga och redo att driva utveckling och innovation inom livsmedelsnäringen. Kort sagt är representerar de livsmedelsnäringens framtid. Här lär du känna dem lite bättre.

Fr. vänster: Johan Gross, Cloetta, Ida Backström, Livsmedelsakademin, Peter Berggren, Bergendahls, Johanna Oxling, Livsmdelsakademin, Katarina Steinhausen Nilsson, Atria, Pranvera Latifi, Cloetta, Oskar Rudenius, Nordic Sugar och Pernilla Ewaldh, Orkla

Pranvera Latifi

25 år, Marknadsföringstrainee på Cloetta

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Mat är fantastiskt eftersom alla har en relation till det. Genom mat kan man påverka människors känslor och beteenden, vilket framförallt är spännande ur marknadsföringssyfte. Dessutom upplever jag att livsmedelsbranschen har en stor innovationspotential. Idag finns det framförallt många små livsmedelsföretag som är väldigt innovativa, medan de större företagen kanske har lite kvar att jobba med när det gäller innovationsförmågan. Detta ser jag bara som en spännande utmaning!

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Eftersom programmets deltagare representerar hela värdekedjan hoppas jag att vi ska hitta synergier och samarbetsmöjligheter som på sikt kan bidra till innovationer som förbättrar hela värdekedjan. Dessutom ser jag detta program som en väldigt kreativt andningshål som kan hjälpa mig att inte enbart fastna i det dagliga arbetet utan bli stimulerad till att våga tänka nytt.

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Matkassen är ett bra exempel på en disruptive innovation! Den har skakat om allt som branschen och mathandeln bygger på.

Oskar Rudenius

25 år, processingenjör på Nordic Sugar

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Det är nog lite av en slump. Jag gjorde mitt exjobb inom massaindustrin och fick genom min handledare där en kontakt på Nordic Sugar. Pappers och sockerfabriker skiljer sig inte så mycket från varandra – det är energikrävande processer och behöver just processingenjörer som jag.

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Jag ser fram emot att skapa ett starkt nätverk av likasinnade individer, fast som arbetar med andra arbetsuppgifter. Dessutom tror jag att jag kommer lära känna mig själv ännu bättre och utvecklas som person.

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Kvarg! Jag äter jättemycket kvarg, och det är ett häftigt exempel på hur man kan göra en väldigt framgångsrik produkt av något som en gång bara sågs som en biprodukt.

Ida Backström

29 år, Innovationstrainee på Livsmedelsakademin

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Jag har ett jättestort intresse för primärproduktion och odling. Inom livsmedelsområdet finns hantverk och skicklighet i alla led vilket jag verkligen uppskattar. Dessutom är mat ett område som berör alla och som ständigt kommer förändras och förbättras

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Jag hoppas framförallt kunna bli bättre på att förstå hur grupper fungerar och lära mig hur man kan dra nytta av olikheter i en grupp, samt självklart förstå hur jag själv fungerar i en grupp. Detta för utvecklas i min förmåga att kunna dra nytta av olikheterna i en grupp för att lyckas med förbättringsarbeten.

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Industriell symbios inom livsmedelsområdet är ofantligt spännande tycker jag. Detta handlar om att skapa kretslopp där man tar vara på exempelvis den spillvärmen och det restavfall som blir över från industrier. Kan man exempelvis utnyttja spillvärme från industrier till växthusodling, och sedan använda restavfall från denna odling till foder för fiskar i en tredje anläggning? Det finns idag ett antal exempel på sådana initiativ, och jag tror att vi kommer få höra ännu mer om detta framöver!

Katarina Steinhausen Nilsson

27 år, optimerare och produktutvecklare på Atria

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Jag har i grunden ett jättestort matintresse, så valet kändes lätt. Jag uppskattar framförallt kombinationen av att kunna arbeta med en kombination av naturvetenskap och gastronomi.

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Att bygga upp ett starkt nätverk av människor i samma bransch, men som jobbar på andra företag. Jag har också höga förväntningar på att lära mig om teamwork & gruppdynamik, samt trendspanings- och förpackningsutbildningen förstås. Jag är säker på att jag kommer ha stor nytta av detta i mitt dagliga arbete.

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Jag är ju ganska produktfokuserad och hade länge haft en stor favorit i Findus frysta tärningar med vitlök och andra kryddor. Detta var ju mycket av en förpackningsinnovation som fungerade jättesmidigt. Tyvärr har denna produkt utgått ur Findus sortiment, och jag har till och med skrivit till dem och bett dem ta tillbaka produkten.

Johan Gross

26 år, Säljtrainee på Cloetta

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Jag ville arbeta för ett företag med en etablerad produktportfölj, som är redo för någon som vill röra om i grytan. Cloetta känns precis som ett sådant företag.

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Jag älskar att utvecklas och vill helt enkelt bara lära mig så mycket som möjligt om utveckling och ledarskap. Jag tror att mitt deltagande i programmet kan ge mig en unik stjärnkompetens.

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Matkassen är en så jäkla smart innovation som har fört handeln till nästa steg. Jag kan inte komma på någon annan livsmedelsinnovation under mitt liv som har ändrat spelreglerna på samma sätt.

Peter Berggren

28 år, CRM-administratör på Bergendahls

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Innan jag började plugga arbetade jag på Lyckeby Culinar och fick redan då upp ögonen för branschen. Sedan har jag läst service management med inrikting mot detaljhandeln och blev under utbildningen förälskad i just handeln. Det är verkligen intressant och kul att arbeta så nära konsumenten!

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Jag tror att vi i gruppen kommer kunna ha ett stort utbyte av varandra, bland annat eftersom vi representerar så olika delar av livsmedelsbranschen. Jag ser framförallt fram emot det s
trategiska projektet och att sätta mig in ännu mer i innovationsarbete. 

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Jag tror att kombinationen av mat och e-handel är en stor innovationspotential frammöver, och att vi bara har sett början av detta hittills.

Johanna Oxling

27 år, Innovationstrainee på Livsmedelsakademin

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Jag har en bakgrund som upplevelsproducent vilket är ngt som går att applicera på flera branscher. Men jag har länge tyckt att livsmedel verkat väldigt intressant och självklart då kombinationen av mat och upplevelser. Jag drivs dessutom av att få tänka nytt och och det känns som att livsmedelsbranschen skulle kunna behöva någon mer som inte är rädd för att gå in och riva ner etablerade mönster.

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Jag ser fram emot att se vad som kommer hända när människor, med så olika kunskap och så olika personligheter som vi har, sätts samman och ska lösa saker gemensamt. Jag har hört att detta ska vara ett framgångsrikt recept, men har aldrig fått möjlighet om att vara med om det i praktiken.

Vilken är din favoritlivsmedelsinnovation?
Oatly. Jag fascineras över hur de har lyckats skapa ett så framgångsrikt alternativ till en så etablerad produkt som mjölk.

Pernilla Ewaldh

29 år, VCD-ansvarig på Orkla Foods Sverige

Varför har du valt att arbeta med livsmedel?
Innan jag började på Orkla arbetade jag inom bankbranschen ett antal år, men kände sedan att jag ville se något nytt. Idag trivs jag väldigt bra med att arbeta med livsmedel, bland annat eftersom möjligheterna beträffande olika typer av produkter är så stor!

Vad är dina förväntningar inför det kommande året?
Jag förväntar mig att få en mängd nya infallsvinklar på saker och ting och hamna utanför min komfortzon många gånger. Jag ser också verkligen fram emot mitt strategiska projekt*, som jag hoppas blir inom ett område som kommer vara helt nytt för mig.

* Varje deltagare kommer under året arbeta med ett strategiskt projekt på uppdrag av sin respektive VD och ledningsgrupp. Deltagare av programmet kommer engageras i alla de strategiska projekten, eftersom gruppen gemensamt kommer coacha och stötta varandra under projektens gång.