Bli en del av oss

Som partner eller medlem till Livsmedelsakademin blir ni en del av ett kraftfullt nätverk av aktörer som gemensamt bidrar till att stärka livsmedelsnäringen och dess innovationsförmåga, konkurrenskraft och attraktionskraft. Livsmedelsakademin har drygt 100 medlemmar. Bland dessa återfinns enskilda handlare, mindre konsultbyråer och småskaliga livsmedelsproducenter. Större företag välkomnas istället till att bli partner i Livsmedelsakademin. Idag har vi ett 40-tal partners. Läs mer om partnererbjudandet här.

I ett partnerskap ingår (utöver medlemserbjudandet):

  • Möjlighet att påverka Livsmedelsakademins inriktning och verksamhet, till exempel genom styrelseplats, inbjudan till nätverksaktiviteter och innovationsgillen.
  • Möjlighet att delta i och påverka Livsmedelsakademins satsning på att profilera livsmedelsnäringen som den mest spännande och intressant bransch man kan arbeta i.
  • Möjlighet att låta anställda delta i våra program för kompetensutveckling: Open Innovation Training Programme, Framtidens ledare och HR Innovation Team.
  • Som partner har du möjlighet att gå in och dela värdskapet med oss på Livsmedelsakademins olika event och påverka utformningen av eventen.
  • Möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan genom våra nätverk och mötesplatser (ex. VD-nätverket, HR-nätverket, Skånes Matfestival)
  • Innovationsstöd (ex. innovationstrainee, innovationsgille)

Ett partnerskap kostar 45 000 kronor.

 

Namn *

Företag *

Epost-adress *

I ett medlemskap ingår:

  • Inbjudan till seminarier, workshops och andra nätverksaktiviteter
  • Möjlighet att delta på Skånes Matfestival
  • Synlighet på vår hemsida

Ett medlemskap kostar 2000 kronor per år, varav 1800 kronor är en serviceavgift och därmed avdragsgillt.

Företagets postadress *

Företagets postnummer och ort *

Faktura-adress *

Kontaktperson *

Kontaktperson telefonnummer *

Kontaktperson mejladress *

Företagets webbadress *