Bli en del av oss

Som partner eller medlem till Livsmedelsakademin blir ni en del av ett kraftfullt nätverk av aktörer som gemensamt bidrar till att stärka livsmedelsnäringen och dess innovationsförmåga, konkurrenskraft och attraktionskraft. Livsmedelsakademin har drygt 100 medlemmar. Bland dessa återfinns enskilda handlare, mindre konsultbyråer och småskaliga livsmedelsproducenter. Större företag välkomnas istället till att bli partner i Livsmedelsakademin. Idag har vi ett 40-tal partners. Läs mer om partnererbjudandet här.

Oavsett om ni går in som partner eller medlemmar, blir ni en del av det community som tillsammans utvecklar den svenska livsmedelsnäringen.

Följande erbjudanden ingår i ett partnerskap

 • Möjlighet att påverka Livsmedelsakademins inriktning och verksamhet genom en styrelseplats.
 • Erfarenhetsutbyte och samverkan genom våra nätverk och mötesplatser såsom vd-nätverket och i projekt vi driver.
 • Möjlighet att vara synliga och aktiva i Livsmedelsakademins PR- och lobbyarbete.
 • Kostnadsfritt deltagande i olika evenemang, såsom Livsmedelsakademins dag och AfterWork.
 • Möjlighet för anställda att delta i våra program för kompetensutveckling: Framtidens ledare, HR Innovation Team och studentnätverk.
 • Möjlighet att dela värdskapet med oss på Livsmedelsakademins olika event och påverka utformningen av eventen.
 • Möjlighet att få innovationsstöd genom verktyget Innovationsgille.
 • Synlighet på vår hemsida.

Ett partnerskap kostar 45 000 kr, varav 44 000 kr är en avdragsgill serviceavgift.

Följande erbjudanden ingår i ett medlemskap 

 • Kostnadsfritt deltagande för två personer på Livsmedelsakademins återkommande AfterWork.
 • Inbjudan till Livsmedelsakademins dag, seminarier, workshoppar och nätverksaktiviteter.
 • Synlighet på vår hemsida.

Ett medlemskap kostar 10 000 kr per år, varav 9 000 kr är en avdragsgill serviceavgift.

Är ni intresserade av ett partnerskap eller medlemskap? Kontakta Sara Fredström sara.fredstrom@livsmedelsakadmin.se